O szkole

Informacja o szkole na dzień 09.01.2006 r.
Szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie mieści się w dwóch budynkach. W budynku głównym przy ul. Cmentarnej uczą się dzieci z klas III i VI. Tam też znajduje się sekretariat szkoły i urzęduje dyrekcja. Do szkoły na ul. Kolejowej uczęszczają dzieci z klas 0 – II.
Szkoła również otacza opieką pedagogiczną dzieci specjalnej troski uczącymi się w Ośrodku Wsparcia w Żerkowie.

Do szkoły uczęszczają dzieci z następujących miejscowości:

 • Antonin
 • Bieździadów
 • Brzóstków
 • Gęczew
 • Kretków
 • Laski
 • Lgów
 • Pawłowice
 • Podlesie
 • Raszewy
 • Śmiełów
 • Żerków
 • Żerniki
 • Żółków

Wszystkie dzieci mieszkające poza Żerkowem mają zapewniony transport i opiekę świetlicy szkolnej.
W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonują 2 klasy “0″, 3 “I”, 3 “II”, 3 “III” ( nauczanie zintegrowane ) natomiast w II etapie edukacyjnym mamy 3 klasy “IV”, 2 “V”i 3 “VI” – w sumie 19 oddziałów, które zapewniają edukację 430 dzieciom.

Szkoła prowadzi jeden oddział klasy specjalnej do której uczęszczają dzieci z gminy Żerków.
Przy szkole działa Rada Rodziców wspomagając działania wychowawcze, wspiera także szkołę pod względem finansowym.
Szkoła posiada kuchnię i stołówkę. Dożywianiem objętych jest XXX dzieci.
W budynku znajdują się również gabinet stomatologiczny oraz gabinet higienistki szkolnej.

Posiadamy salę gimnastyczną i komputerową.
Baza dydaktyczna stwarza u nas bardzo korzystne warunki dla pracy nauczycieli i uczniów.

Galeria